Eksim Enerji, yeni teknolojilerle üretim kapasitesini artıracak

Eksim Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini merkeze alan faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’nin her bölgesinde ve sadece rüzgâr, güneş, hidroelektrik, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla temiz enerji üretiyor. Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla 2023 yılında 1.7 milyar kWh düzeyinde elektrik enerjisi üreterek, yaklaşık 1.1 milyon ton karbon eşleniği salımını da önlediklerini dile getirdi.

Eksim Enerji’nin küresel iklim değişikliği sonucu meydana gelen olumsuz etkiyi tersine çevirmek için ekosistemin dengesini tekrar sağlayacağı yatırımlara hız verdiğini söyleyen Arkın Akbay, yakın gelecekteki hedeflerinin başında yeni teknolojilerle mevcut tesislerinin üretim kapasitelerini artırmak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, teknoloji ve yapay zekâ tabanlı projelerle birim alanda daha yüksek güç üretmeye odaklandıklarını aktardı.

“Her bölgeye yenilebilir tesis yatırımı yapıyoruz”

Arkın Akbay, enerji kaynağının verimli kullanımını destekleyen, enerji üretiminin verimliliğini artıran ve karbon eşleniği salımını azaltarak, kirliliğin önlenmesine öncülük eden şirket vizyonuyla hareket ettiklerini dile getirdi. Türkiye’nin her bölgesinde yenilenebilir enerji tesisi yatırımı yaptıklarını belirten Akbay, “Toplam 466,6 MW kurulu güce sahip; İzmir, Balıkesir, Osmaniye, İstanbul, Sakarya, Tokat ve Amasya illerimizde yer alan 8 adet rüzgâr santralimiz bulunuyor. Ayrıca Türkiye’de 1 adet 63 MW ve Gürcistan’da ise 2 adet 99 MW olmak üzere toplam 162 MW kurulu güce sahip 3 hidroelektrik santralimizle faaliyet gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Urfa’daki büyük ölçekli GES’i bu yıl devreye almayı hedefliyor

Tüketicinin refahı ve Türk sanayisinin dünya çapında rekabetçiliği için daha ekonomik enerji kaynağını üretime dönüştürdüklerini dile getiren Arkın Akbay, hâlihazırda tesislerinin bulunduğu yerlerin yüksek rüzgâr ve güneş kapasitesini ek kapasitelere dönüştürerek toplam yatırım maliyetini düşüren tesisleri hayata geçirdiklerini belirtti. Tokat, Amasya, Balıkesir ve İzmir’deki rüzgâr tesislerine birleşik güneş santrallerinin inşa edildiğini aktaran Akbay, “Karaman ve Yozgat’taki rüzgâr santrallerimizin inşasına yakında başlıyoruz. Urfa’daki büyük ölçekli güneş santralimizi bu sene devreye almayı hedefliyoruz” dedi.

Arkın Akbay, yenilenebilir enerji santrallerinin kesintili üretimlerini dengeleyecek olan başta bataryalar olmak üzere elektrik depolama sistemleri projelerinin de artmaya devam ettiğinden söz etti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artışı ile birlikte özellikle hidrojene dönüşümün ve hidrojenin depolanmasının öne çıkan çalışmalar arasında yer alacağını söyleyen Akbay, “Yenilenebilir enerji ile iklim değişikliğini tersine çevirip suyu koruyarak hidrojen ile de baz, yük ve esneklik ihtiyacımızı da sağlamalıyız” dedi.

“Yeni teknolojilerin, iş süreçlerine dahil edilmesini önemsiyoruz”

Yeni teknolojilerin, iş süreçlerine dâhil edilmesini önemsedik lerini söyleyen Arkın Akbay, başta yapay zeka ile tahmin modelleri ve öngörü algoritmaları olmak üzere yeni nesil iş fikirlerinin tesislerinin uygulamaları ile verim artışı sağlamasını temin ettiklerini belirtti.

Birim alanda daha yüksek kapasite kullanımı sağlayan, enerji üretimini artıracak yatırımlarıyla iletim ve dağıtım şebekelerinin kalitesinin artmasına da destek sağladıklarını kaydeden Akbay, üretim tesislerinin performans takibi için dijital ikiz modellerinin, tesislerin verimli tasarımı için üretken yapay zeka ürünlerinin, enerji ticaretine sınırlar ötesi değer katacağını ifade etti.

Üretim kaynaklarının verimini ve kapasite kullanımını artırmak amacıyla son 10 yılda önemli Ar-Ge çalışmalarına imza attıklarını söyleyen Arkın Akbay, bu çalışmalar kapsamında alternatif yenilenebilir enerji araştırmalarına yöneldiklerini dile getirdi. Odun talaşı ve orman artıkları gibi biyokütle kaynaklarından sürdürülebilir biyoyakıt üretimine yönelik projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Akbay, bu kapsamda 1.2 MW elektrik üretebilen motor ve alternatörden oluşan güç grubunu işletmeye aldıklarını aktardı.

“Genç Enerji programıyla gençlere iş hayatında ilk tecrübeyi kazandırıyoruz”

Sektördeki nitelikli iş gücüne olan talebin artmasıyla eğitim ve mesleki gelişim faaliyetlerinin de önem kazandığından söz eden Arkın Akbay, bu kapsamda yenilenebilir enerji teknolojileri ve uygulamaları konusunda özel mesleki eğitim programlarının geliştirilmesini önemli bulduğunu ifade etti. Üniversite-sanayi iş birlikleri ile sektöre büyük katkılar sağlanacağını vurgulayan Akbay, Eksim Holding bünyesinde devreye aldıkları Genç Enerji programıyla iş hayatının ilk tecrübesini Eksim Enerji’de kazananlara, saha deneyimine sahip nitelikli yöneticilerle, kariyer ve kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını kaydetti.

“Daha etkin idari izin süreçlerine ihtiyaç var”

Arkın Akbay, Türkiye’nin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımını esas alan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması” (YEKDEM) ile 2010’lu yıllarda sektörün gelişimine kayda değer katkı sağlandığına değindi. Bugün rüzgâr türbinlerinde kanatlardan kulelere, jeneratörlere kadar geniş yelpazede en son teknoloji ile yerli olarak üretildiğini söyleyen Akbay, GES’lerde polisilikondan başlayarak fotovoltaik modüle kadar üretim yapıldığını aktardı. Üretim santrallerinin özellikle kapasite artışı ve hibrit üretim tesisleri yatırımlarının hızlı devreye girebilmesi için daha etkin idari izin süreçlerine ihtiyacı olduğunu dile getiren Akbay, bu durumun enerjide arz güvenliğinin sağlanması açısından da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir